Informatie voor studenten

Cursussen tweede semester

Programmeren 2. (1e bach informatica.) Alle informatie is te vinden op Minerva.

Herschrijfsystemen en symbolisch rekenen. (Master wiskundige informatica.) Alle informatie is te vinden op Minerva.

Vakdidactiek informatica 2. (Lerarenopleiding informatica.) Alle informatie is te vinden op Minerva.

Stage B. (Lerarenopleiding informatica.) Alle informatie is te vinden op Minerva.

Cursussen eerste semester

Vakdidactiek informatica 1. (Lerarenopleiding informatica.) Alle informatie is te vinden op Minerva.

Stage A. (Lerarenopleiding informatica.) Alle informatie is te vinden op Minerva.

Links

Java-gerelateerde informatie.