Kris Coolsaet

Ik ben docent informatica aan Universiteit Gent in de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek. Ik ben verantwoordelijk voor de lerarenopleiding informatica aan onze universiteit, geef les aan de bachelors informatica (objectgericht programmeren in Java) en aan de masters wiskundige informatica (herschrijfssystemen en symbolisch rekenen).

Naast computerwetenschappen hou ik ook nog van wiskunde. Mijn onderzoek spitst zich enerzijds toe op de studie van veralgemeende achthoeken en anderzijds op (non)existensiestellingen van sterk reguliere grafen, afstandsreguliere grafen en associatieschema's.

Coördinaten

Universiteit Gent
Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica
Krijgslaan 281-S9
B-9000 Gent
tel: 09/264 48 89
e-mail: Kris.Coolsaet@UGent.be

There is also an English version of this page.